top of page
Abstract Background

 

 

 

'PAID TROI 'N Ô L'

 

YR ALBYM NEWYDD GAN DAF JONES - CERDDOR CYFFROUS O YNYS M ÔN!

 

THE NEW ALBUM BY EXCITING ANGLESEY ARTIST DAF JONES!

original?tenant=vbu-digital

 

DAF JONES

'PAID TROI 'NÔL'

DON'T TURN BACK

Mae CD hir-ddisgwyliedig Daf Jones allan erbyn hyn ac os ydych chi awydd prynu copi wedi'w arwyddo gan Daf ei hun, gallwch wneud trwy glicio'r linc isod! Cafodd y CD ei recordio draw yn Stiwdio Ty'n Rhos, Bryngwran, Ynys Môn gyda Rhys Jones. Mae'n cynnwys 10 trac Cymraeg gwreiddiol gan gynnwys y senglau anhygoel, 'Diffodd y Swits' a 'Sbardun'. Prynwch eich copi RWAN i chi'ch hun neu'n rhodd i rhywun arall!

 

Daf Jones's long-awaited debut album is finally out by now and if you fancy purchasing your signed copy by Daf himself, you can do so by clicking the link below! The CD was recorded with Rhys Jones at Ty'n Rhos Studios, Bryngwran, Anglesey. It contains 10 original Welsh tracks, including the incredible singles, 'Diffodd y Swits' (Put Out the Switch) and 'Sbardun' (Spark). Buy your copy NOW for yourself or as a gift! 

 

RHESTR TRACIAU

TRACKLISTING

 

01 DIFFODD Y SWITS

02 SBARDUN

03 TAFLIAD CARREG

04 CYSGODION

05 GLAW

06 TRYSOR

07 RHWNG CARIAD A CHUR

08 SEREN WIB

09 DARGANFOD Y TEIMLAD

10 TRWY DY WAED

 

FIDEO HYRWYDDOL

PROMOTIONAL VIDEO

bottom of page