top of page

 

CYSYLLTWCH

CONTACT

Name*

Email Address*

Message*

Thank you! Your message was sent successfully.

Gadewch neges os oes gennych chi ddiddordeb archebu fy ngwasanaeth ar gyfer eich lleoliad os gwelwch yn dda!

 

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau cyffredinol eraill - peidiwch ag oedi i gysylltu a mi wnai fy ngorau i gysylltu yn ôl hefo chi cyn gynted a phosibl!

 

Gallwch un ai yrru neges trwy lenwi'r ffurflen ar y dudalen yma, trwy gysylltu gyda mi ar fy nghyfryngau cymdeithasol, neu gallwch yrru neges destun, WhatsApp neu ffonio fi ar 07463 614394. Os nad wyf yn ymateb yn syth, gadewch neges gan ei bod yn bosibl fyddai yn gweithio, a mi gysylltai yn ol gyda chi cyn gynted ag y gallai.

 

Edrychaf ymlaen i glywed ganddoch chi!

 

Diolch o galon am eich amser.

 

Daf

 

Please leave a message if you're interested in booking my services for your venue!

 

If you have any other general enquiries - please do not hesitate to get in touch and I will do my best to get back to you at my earliest convenience!

 

You can either drop me a message by filling out the form on this page, contacting me on my social media channels, or by sending me a text or WhatsApp message, or by simply giving me a call on 07463 614394. If I don't answer please leave a message as I may be at work, and I will get back to you as soon as possible.

 

I look forward to hearing from you!

 

Thank you very much for your time.

 

Daf

bottom of page